O fundacji

Misją Fundacji Czas Dzieci jest kreowanie nowych możliwości rozwoju najmłodszych. Kształcimy, inspirujemy,  rozwijamy talenty i pasję, udowadniamy że nie ma rzeczy niemożliwych, przekraczając kolejne granice.

Szczególnie bliskie są nam działania z zakresu upowszechniania kultury –  mądre i przemyślane, angażujące i zaskakujące ale prowadzące do precyzyjnie wytyczonego celu.

Organizujemy:

  • Spotkania z autorami
  • Warsztaty artystyczne
  • Wystawy
  • Happeningi
  • Wykłady i warsztaty
  • Gale i rozdania nagród
  • Gry
  • Konkursy
  • Wydarzenia specjalne

Od 5 lat prowadzimy wyjątkowy program stypendialny dla szczególnie utalentowanych dzieci. Wychowankowie fundacji, wielokrotni medaliści, są dla nas inspiracją, dodają sił i energii.

świadomie dotykamy środowisk peryferyjnych i zagrożonych wykluczeniem, takich, które mają nierówny start i potencjalne perspektywy. Rezultaty to medale, radość i wiara we własne nieograniczone możliwości.

Podobny był cel powstającej kilka lat temu fundacji: wykorzystać potencjał:  największe parentingowe medium, znakomity zespół, znaczących i niezawodnych partnerów.

Dzisiaj to tutaj fenomenalnie swe siły  łączą środowiska biznesowe z instytucjami kultury.  Bo razem można więcej a rzeczy niemożliwe często jednak są na wyciągnięcie ręki.