NIP: 676-245-29-79

 

 

REGON: 122518892
SĄD REJESTROWY: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Krakowa

Pobierz: