sztuka nowych mediów dla każdego

Projekt zakłada przeprowadzenie serii trzech warsztatów z zakresu sztuki nowych mediów, inspirowanych twórczością Rodziny Stannych, dostosowanych do publiczności międzypokoleniowej oraz młodzieży szkolnej, w zależności od konkretnego warsztatu.

W ramach projektu „Sztuka Nowych mediów dla każdego” planujemy przeprowadzić 3 warsztaty, trwające po 2h każdy w Mediatece w Wieliczce:

  • „Sztuka Site Specific z Intermediateką” – 2 warsztaty międzypokoleniowy dla rodzin ON – 29.05.2024 r. oraz kontynuacja w czerwcu 2024 r.
  • „Storytelling w Sztuce Nowych Mediów” dla młodzieży ON w wieku szkolnym – 17.06.2024 r.

Projekt ten nie tylko dostarczy unikalnych doświadczeń artystycznych, ale także umożliwi integrację różnych grup wiekowych i dostosowanie warsztatów do indywidualnych potrzeb uczestników.

Cele Projektu:

1. Ułatwienie Dostępu do Kultury dzieciom, dorosłym i młodzieży z mniejszych miejscowości w Małopolsce:

Działania mają na celu stworzenie bezpłatnych, atrakcyjnych i dostępnych dla wszystkich form kultury, eliminując bariery przestrzenne, ekonomiczne, społeczno- mentalne i kompetencyjne.

2. Integracja Społeczna:

Projekt promuje współpracę różnych grup społecznych poprzez warsztaty, które łączą różne pokolenia i grupy wiekowe, tworząc spójną ofertę kulturalnoedukacyjną.

3. Współpraca z innymi podmiotami:

Istotnym aspektem projektu jest nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, takimi jak placówki opiekuńcze, szkoły, organizacje pozarządowe czy instytucje kultury, co przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego i rewitalizacji społecznej.

4. Bezpłatny dostęp do oferty Kulturalnej:

Gwarantujemy całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej, umożliwiając uczestnictwo różnym grupom społecznym w naszych wydarzeniach.

 29.05.2024

Warsztat międzypokoleniowy dla rodzin Wspólnoty Młodzieży Niepełnosprawnej w Wieliczce

 Sztuka Site Specyfic z Intermediateką

 17.06.2024

Warsztaty storytellingowe  

 Storytelling w Sztuce Nowych Mediów